สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | กรอบงานวิจัย

การขอทุนวิจัย และกรอบงานวิจัย

ประกาศกรอบงานวิจัยที่เปิดรับเพื่อขอรับทุนวิจัยจากสำนักงาน พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. มุ่งพัฒนาให้อุตสาหกรรมการเกษตรไทยก้าวสู่เวทีระดับโลกโดยมุ่งเน้น สนับสนุนทุนวิจัย เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเกษตร

กรอบงานวิจัย

ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัย