สวก. ร่วมเปิดงาน “ข้าวหอมมะลิระยะเม่า ข้าวอัจฉริยะบำรุงสมอง”