สวก. สนับสนุนทุนวิจัยโครงการ การพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงเพื่อเพิ่มผลผลิตและต้านทานต่อโรคยอดไหม้ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (ปีที่ 2)