สวก. ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเลี้ยงปลาตะกรับร่วมกับปลากะพงขาวในกระชัง”