สวก. จัดเสวนาเรื่อง สมุนไพรตัวเอกแห่งยุค COVID-19 ฟ้าทะลายโจร?