knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก. เข้าร่วมจัดนิทรรศการงาน Thailand Food Innovation Forum 2018

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน Thailand Food Innovation Forum 2018 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ประกอบการ การสร้างแรงบันดาลใจด้วยการนำนวัตกรรมมาเป็นเครื่องมือพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัย รวมทั้งการนำเสนอตัวอย่างธุรกิจที่นำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนแหล่งความรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน

งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย สวก. นำผลงานวิจัยมุ่งเป้าฯ กลุ่มเรื่องอาหาร มาร่วมจัดแสดง เช่น ผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าว ผลิตภัณฑ์แหนมเห็ด ผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากน้ำหางกะทิผสมสมุนไพร ผลิตภัณฑ์กุนเชียงหมูเพื่อสุขภาพ เป็นต้น