knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก. ร่วมหารือและประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยกับกรมหม่อนไหม

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. นำโดย นางสาวศิริกร วิวรวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน เข้าร่วมการประชุมหารือกับกรมหม่อนไหม เพื่อหารือแนวทางในพัฒนาบุคลากรวิจัยของกรมหม่อนไหม และประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย โดยมี นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมทั้งข้าราชการ พนักงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมหม่อนไหม