knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก. ร่วมหารือและประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยกับกรมการข้าว

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. นำโดย นางสาวศิริกร วิวรวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน เข้าร่วมการประชุมหารือกับกรมการข้าว เพื่อหารือแนวทางในพัฒนาบุคลากรวิจัยของกรมการข้าว และประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมทั้งข้าราชการ พนักงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรวงข้าว กรมการข้าว