knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก. ร่วมหารือและประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยกับกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. นำโดย นางสาวศิริกร วิวรวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน เข้าร่วมการประชุมหารือกับกรมวิชาการเกษตร เพื่อหารือแนวทางในพัฒนาบุคลากรวิจัยของกรมวิชาการเกษตร และประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย โดยมี ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมทั้งข้าราชการ พนักงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมผู้บริหาร กรมวิชาการเกษตร

จากนั้น ได้เข้าประชุมหารือและประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีผู้อำนวยการสำนักแต่ละสำนัก และข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร