knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก. จัดพิธีลงนามสัญญาการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย และการสัมมนาเปิดตัวเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยกลุ่มเรื่อง “อาหารสุขภาพและความงาม”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามา การ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ได้จัดพิธีลงนามสัญญาการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย และการสัมมนาเปิดตัวเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยกลุ่มเรื่อง “อาหารสุขภาพและความงาม” ภายใต้การสนับสนุนของ สวก. โดยมี นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญาและกล่าวเปิดการสัมมนา

ภายในงาน ได้จัดให้มีพิธีลงนามสัญญาการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยให้แก่ ผู้ประกอบการ จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1) บริษัท ภูเก็ต เป๋าฮื้อ ฟาร์ม จำกัด ในโครงการ “การเพิ่มมูลค่าหอยเป๋าฮื้อในรูปอาหารสุขภาพ” 2) บริษัท ตาลบุรี ฟู้ด จำกัด ในโครงการ “การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกัน ฤทธิ์ปกป้องเนื้อเยื่อประสาท และการพัฒนามาตรฐานของสารสกัดโปรตีน และโปรตีนไฮโดรไลเซทจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีสี” และ 3) บริษัท เดอพรีม่าเอนเตอร์ไพรส์ จำกัด ในโครงการ “การพัฒนาการผลิต Bioactive Fractions ที่มีฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ” และ “ฤทธิ์ต้านการสลายเซลล์ข้อเข่าจากการสกัดหยาบของลำไยและการปรับปรุงตำรับ Longanoid ครีมป้องกันข้อเข่าเสื่อม” ซึ่งผลงานวิจัยทั้ง 3 โครงการที่ได้ถ่ายทอดสิทธิในวันนี้ จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่วัตถุดิบด้านการเกษตรของประเทศ ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มในการสนับสนุนผู้ประกอบการภาคเอกชนนำผลสำเร็จจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และการลงทุนทางธุรกิจเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้มากกว่า 500 ล้านบาท

นอกจากนั้นยังได้มีการนำเสนอเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยกลุ่มเรื่อง “อาหารสุขภาพและความงาม” จำนวนทั้งสิ้น 40 โครงการ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวที่มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกข้าวหมักอัดเม็ด ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากปลิงทะเล ผลิตภัณฑ์รักษาสิวรูปแบบเจลบรรจุลิโพโซม/เม็ดบีดสารสกัดมังคุด และผลิตภัณฑ์ชะลอความชราจากสารสกัดเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงจมูกข้าว ซึ่งพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนนำผลสำเร็จที่ได้จากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้และขยายผลสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณะ