knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก. ร่วมหารือและประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยกับกรมส่งเสริมสหกรณ์

วันที่ 28 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. นำโดย นางสาวศิริกร วิวรวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน เข้าร่วมการประชุมหารือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อหารือแนวทางในพัฒนาบุคลากรวิจัยของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย โดยมี นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมทั้งข้าราชการ พนักงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์