knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก. จัดสัมมนาโชว์ผลงานวิจัย ภายใต้กรอบงานวิจัยที่มุ่งเป้า ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องปาล์มน้ำมัน

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้จัดสัมมนาผลงานวิจัย ภายใต้กรอบงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องปาล์มน้ำมัน โดยมีนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เสริมกำลังชาวสวนปาล์ม นำความยั่งยืนสู่อนาคต” ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพมหานคร