knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก. จัดพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยโครงการ การพัฒนาการผลิต Bioactive Fractions ที่มีฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต้านการสลายเซลล์ข้อเข่าจากการสกัดหยาบของลำไย และ การปรับปรุงตำรับ Longanoid ครีมป้องกันข้อเข่าเสื่อม

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยโครงการ “การพัฒนาการผลิต Bioactive Fractions ที่มีฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต้านการสลายเซลล์ข้อเข่าจากการสกัดหยาบของลำไย ” และ “การปรับปรุงตำรับ Longanoid” ครีมป้องกันข้อเข่าเสื่อมจากสารสกัดเมล็ดลำไย และการทดสอบประสิทธิผลทางคลินิก ระหว่าง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. และ บริษัท เดอพรีม่าเอนเตอร์ไพรส์ จำกัด โดยมี นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการ สวก. และ นางอุษณีย์ วินิตเขตคำนวณ กรรมการผู้จัดการบริษัท เป็นผู้ร่วมลงนามสัญญาดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สวก.