knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก. ร่วมจัดแสดงบูธนิทรรศการผลงานวิจัยในงาน Agri-tech Innovation Forum 2018 : นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยแห่งอนาคต

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ “สวก.” ได้นำผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สวก. เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน Agri-tech Innovation Forum 2018 : นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยแห่งอนาคต ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมี นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธาน การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยให้สามารถพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ได้ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมตลอดจนผลักดันให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัย ผู้ประกอบการ และหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย

ทั้งนี้ สวก. ได้นำเสนอผลงานวิจัย จำนวน 18 โครงการ ใน 4 กลุ่มเรื่อง ดังนี้

1) ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว 6 โครงการ ได้แก่ เครื่องสำอางสารสกัดจากเมล็ดข้าวสีแดง สเต็มเซลล์จมูกข้าว ครีมรวงข้าว แชมพูป้องกันผมร่วงสกัดจากข้าวสังข์หยด ครีมชะลอริ้วรอยสกัดจากข้าวก่ำ ผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวผง

2) ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร 5 โครงการ ได้แก่ อาหารเสริมสำหรับทารก ขนมเค้กไร้กลูเตนจากแป้งถั่วแดงหลวง แหนมเห็ดสุขภาพ ผลิตภัณฑ์หมักเนื้อสัตว์ยับยั้งการก่อมะเร็งในอาหารปิ้งย่าง ผลิตภัณฑ์ลำไยทอดกรอบสุญญากาศ

3) ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพร 5 โครงการ ได้แก่ เครื่องสำอางไฟโบรอิน เครื่องสำอางสกัดจากลูทีน ครีมกวาวเครือขาวอนุภาคนาโน ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อผิวขาวจากกระชายเหลือง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเสริมสุขภาพจากงาม้อน

4) ผลิตภัณฑ์แปรรูปปาล์มน้ำมัน 2 โครงการ ได้แก่ น้ำมันปาล์มแดงผสมเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ภาชนะเครื่องใช้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากวัสดุคอมโพสิทชีวภาพปาล์มน้ำมัน