knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก. นำเสนอผลงานวิจัยโครงการ “การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตลำไยทอดกรอบอบแห้งด้วยเทคนิคการทอดสุญญากาศ”

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 20620 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จัดนำเสนอผลงานวิจัยโครงการ “การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตลำไยทอดกรอบอบแห้งด้วยเทคนิคการทอดสุญญากาศ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฤทธิชัย อัศวราชันย์ หัวหน้าโครงการเป็นผู้นำเสนอ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดการประชุม สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการ อาทิ บริษัท ไพรทิพ แบรนด์ จำกัด, บริษัท ป๑ ร้านค้า(ประเทศไทย) จำกัด ,บริษัท ไก่ เกียเส็ง จำกัด, บริษัท มาตาโปรดักส์ จำกัด, บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี