knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก.จัดพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย “การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากการเพาะเลี้ยงจมูกข้าว”

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ได้มีพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยในโครงการ“การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากการเพาะเลี้ยงจมูกข้าว” ระหว่าง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. และ บริษัท วธูธร จำกัด โดยมี นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการ สวก. และนายทัตภณ จีรโชตินันท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท วธูธร จำกัด เป็นผู้ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สวก.

ss