knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก. ร่วมจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14 เสน่ห์ไทย สมุนไพรไทย 4.0

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ร่วมจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14 เสน่ห์ไทย สมุนไพรไทย 4.0 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2560 ณ ฮอลล์ 6-8 และห้องประชุมฟีนิกซ์ 1-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทอง-ธานี จังหวัดนนทบุรี

เพื่อเปิดตัวผลงานวิจัยและนวัตกรรมสมุนไพร จำนวน 9 โครงการ ได้แก่ 1) การวิจัยและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัด Cassia Spp และ Tagetes Spp 2) การวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากเมล็ดข้าวสีแดงเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงามและลดการอักเสบของข้อ 3) การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เวชสำอางที่ผสมสารสกัดจากส้มป่อย 4) แผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดไพลและสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก 5) การพัฒนาแผ่นปิดแผลผสมตำรับยาสมานแผลเพื่อรักษาแผลในผู้ป่วยโรคเบาหวาน 6) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสมุนไพรธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีการเก็บกัก 7) การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกวาวเครือขาวที่กักเก็บด้วยอนุภาคนาโนในรูปแบบอิมัลเจลสำหรับการนำส่งฮอร์โมนทางผิวหนัง 8) การพัฒนาเวชภัณฑ์และเภสัชภัณฑ์ที่ประกอบด้วยสารสกัดบัวบกสำหรับบาดแผลที่มีความลึกระดับที่สอง แผลในช่องปากจากการได้รับการฉายรังสีและแผลปริทันต์ และ 9) การวิจัยและพัฒนาตำรับยารักษาโรคสะเก็ดเงิน “วรรณฉวี” ใน รพ.พระปกเกล้า

ทั้งนี้ มีการบรรยายผลงานวิจัยกลุ่มสมุนไพร จำนวน 3 โครงการ ดังนี้
1. ตำรับยารักษาโรคสะเก็ดเงิน “วรรณฉวี” โดย ดร.นพ.ฉัตรชัย สวัสดิไชย และ พท.ป.สุรศักดิ์ อิ่มเอี่ยม
2. ผลของสารสกัดกระชายดำต่อสมรรถนะการออกกำลังกาย โดย ผศ.ดร.วีระพงษ์ ชิดนอก
3. ผลของสารสกัดกระชายดำที่มีผลต่อความทนทานของระบบไหลเวียนเลือดของนักกีฬา โดย ผศ.ดร.สมบัติ อ่อนศิริ