knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก.จัดพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. โดย นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการ สวก. ได้ลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยในโครงการ “การศึกษาเปปไทด์ต้านอนุมูลอิสระและ non starch polysaccharide ที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันในช่วงการพัฒนาของน้ำนมข้าวเพื่อเอนแคปซูเลตเป็นผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวผง” แก่บริษัท วรรณวัชร (2001) จำกัด โดยมีนายสมควร ศรีวิฑิตกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท เป็นผู้ร่วมลงนามสัญญาดังกล่าว ซึ่งจะมีผลิตภัณฑ์ออกวางจำหน่ายภายในเดือนมีนาคม 2561 สามารถสร้างโอกาสหรือทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว รวมทั้งเพิ่มศักยภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากธรรมชาติ