knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก. ร่วมกับ วช. ส่งผลงานวิจัยเข้าประกวดในงาน “45th International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส่งผลงาน “แผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดจากไพลที่ใช้สารเมือกจากเมล็ดแมงลักเป็นสารก่อฟิล์ม” เข้าประกวดในงาน “45th International Exhibition of Inventions of Geneva” ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2560 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส โดยผลงานดังกล่าวได้รับรางวัล Gold Medal ซึ่งเป็นผลสำเร็จภายใต้โครงการการพัฒนาแผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดไพลและสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน กลุ่มเรื่องสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2557 และมี รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหัวหน้าโครงการ