knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก. เข้าร่วมจัดนิทรรศการงาน Thailand Food Innovation Forum 2017

วันที่ 20 มีนาคม 2560 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน Thailand Food Innovation Forum 2017 ภายใต้แนวคิด ร้อยแรงบันดาลใจ ล้านความสำเร็จ เพื่ออุตสาหกรรมอาหารไทย ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2560

งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ แนะนำผลงานวิจัย และสร้างความรับรู้ในการต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดย สวก. นำผลงานวิจัยมุ่งเป้าฯ กลุ่มเรื่องอาหาร จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับทารก 2. ผลิตภัณฑ์ลำไยกรอบอบแห้ง 3. ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากงาม้อน ไปร่วมจัดแสดง ทั้งนี้ ยังมีนิทรรศการในส่วนสาธิต อาทิ บราวนี่กรอบ แครกเกอร์ทุเรียน และกระเทียมทอดกรอบ ให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจได้ร่วมชิม