สวก. แนะนำวิธีเช็คสิทธิ์ และตรวจสอบผลการโอนเงินเยียวยาเกษตรกร