myweb


น้ำผลหม่อน

E-mail Print PDF

แหล่งที่มา :

http://www.moac.go.th/builder/mu/images/product_cocoon2.html

ผลหม่อนพันธุ์ผสม คือ นครราชสีมา 60, บุรีรัมย์ 60, ศรีสะเกษ 33 และพันธุ์พื้นเมือง คือคุณไพ นำมาหาขนาดและน้ำหนัก เพื่อหาพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงแล้วศึกษาการทำน้ำผักผลไม้จากผลหม่อนพบว่าผลหม่อนสุกจัด (สีม่วง) พันธุ์นครราชสีมา 60 และบุรีรัมย์ 60 มีน้ำหนักใกล้เคียงกัน คือ 113.08 และ 99.80 กรัม/100 ผล ในขณะที่พันธุ์ศรีสะเกษ 33 ให้น้ำหนักเพียง 16 กรัม / 100 ผล ดังนั้น จึงนำพันธุ์หม่อนที่ให้ผลผลิตของผลสูงไปศึกษาการทำน้ำผลหม่อนโดยใช้ผลสีแดง : ผลสีม่วง อัตรา 1:1 และ 1:2 เป็นที่ยอมรับทางประสาทสัมผัสทั้ง สี กลิ่น และรสธรรมชาติ เมื่อนำไปต้มกับน้ำและน้ำตาล โดยใช้อัตราส่วนผลหม่อน : น้ำตาล : น้ำ = 1.5 : 1.0 : 4.5

ต้นทุนการผลิตน้ำผลหม่อนเฉลี่ยลิตรละ 20.97 บาท หรือ 15.72 บาท/ขวด เป็นต้นทุนผันแปรร้อยละ 93.18 และต้นทุนคงที่ร้อยละ 6.82 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด จากการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตพบว่ามีต้นทุนผันแปรค่อนข้างสูง แต่ต้นทุนคงที่ต่ำเนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต สามารถใช้อุปกรณ์ในครัวเรือนได้ ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรและเป็นการผลิตที่ง่ายไม่ต้องลงทุนมาก เหมาะกับเกษตรกรที่ต้องการทำเป็นอาชีพเสริม

 

การทำน้ำหม่อน

ส่วนผสม

ผลหม่อนสีแดง :  สีม่วง 1 :  1 หรือ  1 : 2                        1.5  กิโลกรัม
น้ำตาล                                                                           1.0  กิโลกรัม
น้ำ                                                                                  4.5  ลิตร

 

ขั้นตอนการทำ

นำผลหม่อนที่น้ำก้านออกแล้วล้างน้ำให้สะอาด
 

นำผลหม่อนใส่หม้อเติมน้ำตั้งไฟให้พอเดือด

น้ำผลหม่อนบรรจุขวด

เคี่ยวด้วยไฟอ่อน ๆ  นาน 20 – 30 นาที

 

คั้นน้ำ กรองเมล็ดและกากออก
 

รินน้ำกลับใส่หม้อต้ม  เติมน้ำตาล
 

กรองใส่ขวดที่แห้งและฆ่าเชื้อด้วยน้ำร้อนปิดจุกให้แน่น
 

แช่เย็นเก็บไว้ดื่ม  หรือใส่น้ำแข็งดื่ม

             การทำน้ำหม่อนถ้าใช้ผลสุกจัดสีม่วง  จะมีเพียงรสหวานอย่างเดียวไม่มีรสเปรี้ยวไม่เป็นที่ยอมรับทางด้านประสาท สัมผัสในด้านลักษณะสีที่ปรากฏ  รสชาด  ในขณะที่การใช้ผลสีแดง : สีม่วง = 1  :  1  และ  1  :  2  ได้รับความนิยมรวมสูงกว่าอัตราส่วนผสมอื่น

 

 
You are here: Home เกี่ยวกับหม่อน ผลิตภัณฑ์จากหม่อน น้ำผลหม่อน

ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (ดูแผนที่คลิ๊กที่นี่)

โทรศัพท์ 0-2579-7435   โทรสาร 0-2579-7235 

e-mail : arda@arda.or.th