การแปรรูปลำไย
       จากผลลำไยสด เมื่อนำมาแกะเอาเนื้อจะได้เนื้อลำไยสดประมาณครึ่ง หนึ่ง เมื่อนำไปตากแห้งจะได้เนื้อลำไยประมาณ 1/4 ของเนื้อลำใยสด เนื้อลำไยสดมีน้ำตาลอยู่ 3 ชนิด คือ กลูโคส ฟรุกโตสและซูโครส กรด อะมิโนอีกประมาณ 9 ชนิด เนื้อลำไยแห้งยังมีเกลือแร่ที่มีประโยชน์ที่ ร่างกาย ต้องการในปริมาณน้อย อยู่ด้วย เช่น ทองแดง สังกะสี แมงกา นีส เป็นต้น ลำไยสดนอกจากใช้เป็นผลไม้รับประทานสดแล้ว ยังสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อีก งานถนอม อาหารและเทคโนโลยีอาหาร กองวิทยาศาสตร์ชีวภาพกรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้ทำการศึกษาทดลองทำผลิต ภัณฑ์ต่างๆ จากลำไยสด เพื่อเป็นแนวทางแนะนำริเริ่มอุตสาหกรรมในครัวเรือน และเผยแพร่เทคโนโลยีทางอาหารไปสู่ชนบท เป็นการช่วยเศรษฐกิจของกสิกรในชนบท ได้ทางหนึ่ง   
 
http://www.ttc.most.go.th/journal/food/2.jpg
 
 
ลำไยทั้งเปลือกตากแห้ง เนื้อลำไยแห้ง
เนื้อลำไยผสมน้ำตาลทรายแดงตากแห้ง ลำไยดอง
ลำไยกวนปรุงรส ลำไยแช่อิ่ม
ลำไยเคลือบน้ำตาล เครื่องดื่มน้ำลำไยชนิดเป็นเม็ด (qranule) จากลำไยแห้ง
เครื่องดื่มลำไยผง (ทำจากลำไยสด) น้ำลำไยหวานเข้มข้น (ทำจากลำไยสด)
น้ำลำไยหวานเข้มข้น (ทำจากลำไยแห้ง) ลำไยกวน (ทำจากลำไยสด)
ลำไยกวน (ทำจากลำไยแห้ง) ลำไยในน้ำเชื่อม
ลำไยแช่แข็ง ลำไยผง
       
 
 
ลำไยทั้งเปลือกตากแห้ง
 
เนื้อลำไยแห้ง

ส่วนประกอบ

 1. ผลลำไย 1 กิโลกรัม
 2. น้ำ 1 ลิตร
 3. โซเดียมไฮดรอกไซด์ 5 กรัม หรือ 3-4 ช้อนชา

เครื่องมือ ตู้ลมร้อน
กรรมวิธี

http://www.ttc.most.go.th/journal/food/4.jpg
  • ตัดลำไยให้เหลือก้านติดขั้วเล็กน้อย ล้างน้ำให้สะอาด
  • ผึ่งให้แห้ง
  • ต้มน้ำให้เดือด เติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ คนจนละลาย
  • ลวกผลลำไยในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อน นาน 2 นาที
  • เอาขึ้นล้างในน้ำเย็นให้หมดด่าง
  • เรียงผลลำไยบนตะแกรง ตากในตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส จนลำไยแห้ง
  • ใช้เวลาประมาณ 30-35 ชั่วโมง
  • บรรจุในภาชนะที่สะอาด แห้งและปิดสนิท
 

ส่วนประกอบ

 1. เนื้อลำไย 1 กิโลกรัม
 2. น้ำ 1 ลิตร
 3. โซเดียมเมตาไบซัลไฟท์ 1 กรัม

เครื่องมือ  ตู้อบลมร้อน
กรรมวิธี

http://www.ttc.most.go.th/journal/food/5.jpg
  • ปอกเปลือกลำไย คว้านเมล็ดออก ล้างด้วยน้ำสะอาด ได้เนื้อลำไยสด
  • เตรียมสารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟท์ (ละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟท์ 1 กรัมในน้ำ 1 ลิตร)
  • แช่เนื้อลำไยในน้ำซึ่งมีโซเดียมเมตาไบซัลไฟท์ละลายอยู่นาน 15 นาที
  • เอาขึ้นวางบนตะแกรง ตากในตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส จนเนื้อลำไยแห้ง
  • บรรจุในภาชนะที่สะอาด แห้งและปิดสนิท
เนื้อลำไยผสมน้ำตาลทรายแดงตากแห้ง
 
ลำไยดอง

ส่วนประกอบ

 1. เนื้อลำไย 1 กิโลกรัม
 2. น้ำ 1 ลิตร
 3. น้ำตาลทรายแดง 200 กรัม

เครื่องมือ  ตู้อบลมร้อน
กรรมวิธี

 • ปอกเปลือกลำไย คว้านเมล็ดออก ล้างด้วยน้ำสะอาด ได้เนื้อลำไยสด
 • ต้มน้ำตาลทรายแดงในน้ำเดือด
 • เทเนื้อลำไยลงไปต้มนานประมาณ 5 นาที
 • เรียงเนื้อลำไยบนตะแกรง ตากในตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส จนเนื้อลำไยแห้ง
 • บรรจุในภาชนะที่สะอาด แห้งและปิดสนิท
 

ส่วนประกอบ

 1. ผลลำไย 1 กิโลกรัม
 2. น้ำเกลือสำหรับดอง 1.3 ลิตรประกอบด้วย
 3. น้ำ 1200 ลิตร
 4. เกลือ 100 กรัม หรือ 10 ช้อนโต๊ะ
 5. แคลเซียมคลอไรด์ 2.5 กรัม (หรือ น้ำปูนใส)
 6. กรดซิตริก (กรดมะนาว) 12 กรัม หรือ ประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ
 7. โซเดียมเบนโซเอท 0.5 กรัม หรือประมาณครึ่งช้อนชา ต้มให้ละลายทันที
กรรมวิธี

 • ล้างลำไยทั้งเปลือกให้สะอาด
 • บรรจุในภาชนะที่จะใช้ดอง
 • เทน้ำเกลือที่เตรียมไว้ให้ท่วมผลลำไย ใช้ของหนักทับหรือวางไม้ไผ่ขัดข้างบนให้ลำไยจมอยู่ในน้ำเกลือ
 • ดองไว้ 10 วัน รับประทานได้ ถ้าต้องการเก็บไว้นานควรลดประมาณเกลือลง
ลำไยกวนปรุงรส
 
ลำไยแช่อิ่ม

ส่วนประกอบ

 1. เนื้อลำไย 1 กิโลกรัม
 2. น้ำตาลทราย 300 กรัม
 3. กรดซิตริก (กรดมะนาว) 12 กรัม หรือ 1 ช้อนโต๊ะ
 4. เกลือ 20 กรัม หรือ 2 ช้อนโต๊ะ
 5. ชะเอม 8 กรัม หรือ 3 ช้อนโต๊ะ
http://www.ttc.most.go.th/journal/food/6.jpg


กรรมวิธี

 1. ปอกเปลือกลำไย คว้านเมล็ดออก ล้างด้วยน้ำสะอาด ได้เนื้อลำไยสด
 2. หั่นเนื้อลำไยเป็นชิ้นเล็กๆ เติมส่วนผสมทั้งหมดยกขึ้นตั้งไฟอ่อนๆ กวนจนแห้ง บรรจุในภาชนะที่สะอาด แห้งและปิดสนิท หรือห่อด้วยกระดาษแก้วใส
 

ส่วนประกอบ

 1. เนื้อลำไย
 2. น้ำตาลทราย
 3. กรดซิตริก (กรดมะนาว)
 4. โซเดียมเมตาไบซัลไฟท์

กรรมวิธี

 • ปอกเปลือกลำไย คว้านเมล็ดออก ล้างด้วยน้ำสะอาด ได้เนื้อลำไยสด
 • ลวกเนื้อลำไยในน้ำเดือด นาน 2 นาที
 • เตรียมน้ำเชื่อมให้มีความเข้มข้นร้อยละ 30 (น้ำตาลทราย 300 กรัม น้ำ 1 ลิตร)
 • เติมกรดซิตริก (กรดมะนาว) 10 กรัม และโซเดียมเมตาไบซัลไฟท์ 1 กรัม คนให้ละลาย
 • บรรจุเนื้อลำไยในขวดโหลที่สะอาด เทน้ำเชื่อมลงไปให้ท่วมเนื้อลำไย
 • รุ่งขึ้นเอาเนื้อลำไยขึ้นจากน้ำเชื่อม เพิ่มความเข้มข้นของน้ำเชื่อมทุกวันโดยการเติมน้ำตาลทรายขาววันละ 100 กรัมแล้วต้นน้ำเชื่อมให้เดือดก่อนนำลำไยลงแช่ทุกครั้ง
 • ทำเช่นนี้จนกระทั่งได้น้ำเชื่อมที่มีความเข้มข้นร้อยละ 70
 • นำเนื้อลำไยขึ้นผึ่งให้แห้ง แล้วบรรจุในภาชนะที่สะอาด แห้งและปิดสนิท
ลำไยเคลือบน้ำตาล
 
เครื่องดื่มน้ำลำไยชนิดเป็นเม็ด (qranule) จากลำไยแห้ง

ส่วนประกอบ

 1. เนื้อลำไย
 2. น้ำตาลทราย
 3. กรดซิตริก (กรดมะนาว)
 4. โซเดียมเมตาไบซัลไฟท์

กรรมวิธี

 • นำเนื้อลำไยแช่อิ่มมาล้างในน้ำเชื่อมเจือจาง
 • เอาขึ้นผึ่งหรืออบให้แห้ง จนเป็นเกล็ดน้ำตาลเคลือบบางๆ
 • บรรจุในภาชนะที่สะอาด แห้งและปิดสนิท
 

ส่วนประกอบ        

 1. เนื้อลำไย 100 กรัม
 2. น้ำตาลทราย 400 กรัม
 3. น้ำ 1 ลิตร
http://www.ttc.most.go.th/journal/food/7.jpg

เครื่องมือ  ตู้อบลมร้อน
กรรมวิธี

 • ใช้เนื้อลำไยแห้งแช่น้ำค้างคืนให้อัตราส่วน เนื้อลำไยต่อน้ำ 1:10 ทิ้งไว้ประมาณ 1 คืน
 • แล้วนำมาต้มจนได้น้ำลำไยข้นประมาณ 100 กรัม ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง
 • กรองน้ำลำไยด้วยผ้าขาวบาง
 • ตากใส่ตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส จนเกือบแห้ง ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
 • เติมน้ำตาลทรายขาวคลุกให้เข้ากัน ตากต่อจนแห้ง ใช้เวลาประมาณ 6-8 ชั่วโมง
 • ตีป่นเป็นผง เติมน้ำร้อยละ 4 ของน้ำหนักลำไยผง คลุกให้เข้ากัน
 • แล้วนำไปร่อนบนตะแกรงเบอร์ 8 เพื่อให้เป็นเม็ดหยาบๆ
 • นำไปตากต่อในตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส จนแห้ง ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
 • บรรจุในภาชนะที่สะอาด แห้งและปิดสนิท
เครื่องดื่มลำไยผง (ทำจากลำไยสด)
 
น้ำลำไยหวานเข้มข้น (ทำจากลำไยสด)

ส่วนประกอบ

 1. เนื้อลำไย 100 กรัม
 2. น้ำตาลทราย 600 กรัม
 3. โซเดียมเมตาไดซัลไฟท์ 1 กรัม
 4. น้ำ 1 ลิตร

 

http://www.ttc.most.go.th/journal/food/8.jpg

เครื่องมือ  ตู้อบลมร้อน

กรรมวิธี

 1. ปอกเปลือกลำไย คว้านเมล็ดออก ล้างด้วยน้ำสะอาด ได้เนื้อลำไยสด
 2. เตรียมสารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟท์ โดยละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟท์ 1 กรัม ต่อน้ำ 1 ลิตร
 3. แช่เนื้อลำไยในสารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟท์ นาน 15 นาที
 4. ตากใส่ตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส จนเกือบแห้ง ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
 5. นำขึ้นผึ่งให้สะเด็ดน้ำ ลวกในน้ำเดือด 2 นาที เติมน้ำเล็กน้อย ตีป่นเนื้อลำไยกับน้ำ
 6. กรองน้ำลำไยด้วยผ้าขาวบาง
 7. ตากน้ำลำไย ในตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส จนน้ำลำไยข้น ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง
 8. เติมน้ำตาลทรายขาวคลุกให้เข้ากัน ตากต่อจนแห้ง ใช้เวลาตากประมาณ 2 ชั่วโมง
 9. ตีป่นเป็นผง บรรจุในภาชนะที่สะอาด แห้งและปิดสนิท

หมายเหตุ: อาจใช้ตู้อบลมชนิดที่ใช้ไฟฟ้าหรือใช้พลังงานที่เหมาะสมอย่างอื่นและสามารถทำเครื่องดื่มลำไยชนิดเม็ดจากลำไยสดได้เช่นเดียวกับจากลำไยแห้งโดย ใช้กรรมวิธีเดียวกัน

 

ส่วนประกอบ

 1. เนื้อลำไย 500 กรัม
 2. น้ำเชื่อม (2:1) 1.5 ลิตร
 3. กรดซิตริก (กรดมะนาว) 1 กรม หรือประมาณ 1/4 ช้อนชา

 

http://www.ttc.most.go.th/journal/food/9.jpg

กรรมวิธี

 1. ปอกเปลือกลำไย คว้านเมล็ดออก ล้างด้วยน้ำสะอาด ได้เนื้อลำไยสด
 2. นำเนื้อลำไยตีให้ละเอียดด้วยเครื่องตีไฟฟ้า ผ่านตะแกรงหรือผ้ากรองอย่างหยาบ
 3. ผสมน้ำลำไยกับน้ำเชื่อม เติมกรดซิตริก
 4. ต้มให้เดือดก่อนบรรจุขวดที่สะอาด ปิดจุก

หมายเหตุ: วิธีทำน้ำเชื่อม ใช้น้ำตาลทราย 1 กิโลกรัมต่อน้ำสะอาด 1 กิโลกรัม ต้มให้เดือด กรอง ถ้าเก็บในตู้เย็นไม่ต้องเติมสารกันเสียแต่ถ้าเก็บที่อุณหภูมิห้อง ต้องเติมโซเดียมเบนโซเอท 0.5 กรัม หรือประมาณ 1/ 4 ช้อนชาต่อ น้ำลำไยหวานเข้มข้น 1 กิโลกรัมก่อนบรรจุขวด เวลาต้องการดื่มให้ผสมน้ำ 2 เท่า เติมน้ำแข็งตามความพอใจ

น้ำลำไยหวานเข้มข้น (ทำจากลำไยแห้ง)
 
ลำไยกวน (ทำจากลำไยสด)

ส่วนประกอบ

 1. เนื้อลำไยแห้ง 50 กรัม หรือครึ่งขีด
 2. น้ำตาลทราย 1 กิโลกรัม
 3. น้ำ 1 1/4 ลิตร

กรรมวิธี

 1. ต้มเนื้อลำไยแห้งกับน้ำด้วยไฟอ่อนๆ ประมาณ 30 นาที
 2. ใส่น้ำตาลทราย คนให้ละลาย กรอง
 3. ต้มให้เดือดอีกครั้งก่อนบรรจุขวดที่สะอาด ปิดจุก

หมายเหตุ: วิธีเก็บและวิธีทำเป็นเครื่องดื่มเหมือนวิธีกรองของน้ำลำไยหวานเข้มข้น (ทำจากลำไยสด)

 

ส่วนประกอบ

 1. เนื้อลำไยแห้ง 1 กิโลกรัม
 2. น้ำตาลทราย 400 กิโลกรัม
 3. แบะแซ 50 กรัม

กรรมวิธี

 • ปอกเปลือกลำไย คว้านเมล็ดออก ล้างด้วยน้ำสะอาด ได้เนื้อลำไยสด
 • สับเนื้อลำไยเป็นชิ้นเล็กๆ
 • นำขึ้นตั้งไฟเคี่ยวจนเกือบแห้ง เติมน้ำตาลทรายและแบะแซ คนให้ละลาย
 • กวนจนได้ที่
 • บรรจุในภาชนะที่สะอาด แห้งและปิดสนิท หรือห่อด้วยกระดาษแก้วใส
ลำไยกวน (ทำจากลำไยแห้ง)
 
ลำไยในน้ำเชื่อม

ส่วนประกอบ

 1. เนื้อลำไยแห้ง 200 กรัม
 2. น้ำตาลทราย 400 กรัม
 3. แบะแซ 50 กรัม
http://www.ttc.most.go.th/journal/food/11.jpg

กรรมวิธี

 • ต้มเนื้อลำไยแห้งในน้ำ ให้เนื้อลำไยแห้งพองตัว
 • สับเนื้อลำไยให้เป็นชิ้นเล็ก
 • นำขึ้นตั้งไฟเคี่ยวจนเกือบแห้ง เติมน้ำตาลทราย แบะแซ คนให้ละลาย
 • กวนจนข้นได้ที่
 • บรรจุในภาชนะที่แห้ง สะอาดและปิดสนิท หรือห่อด้วยกระดาษแก้วใส
 

ส่วนประกอบ

 1. เนื้อลำไยพันธุ์กระโหลก เช่น อีดอ แห้ว เบี้ยวเขียว สีชมพู
 2. น้ำตาลทราย 400 กรัม
 3. กรดซิตริก (กรดมะนาว)
 4. แคลเซียมคลอไรด์
 5. น้ำ

กรรมวิธี

 • ปอกเปลือกลำไย คว้านเมล็ดออก ล้างด้วยน้ำสะอาด ได้เนื้อลำไยสด
 • เตรียมน้ำเชื่อมที่มีความเข้มข้นร้ยอละ 30-35
 • เติมแคลเซียมคลอไรด์ ร้อยละ 0.2 และ กรดซิตริก ร้อยละ 0.2 คนให้ละลาย
 • บรรจุเนื้อลำไยลงในขวดแก้วสะอาดที่ทนความร้อนได้ หรือกระป๋องเติมน้ำเชื่อมร้อน
 • นึ่งไล่อากาศ ปิดฝากระป๋องหรือขวด
 • นำไปต้มฆ่าเชื้อในน้ำเดือด
ลำไยแช่แข็ง
 
ลำไยผง

ส่วนประกอบ

 1. เนื้อลำไยพันธุ์กระโหลก เช่น อีดอ แห้ว เบี้ยวเขียว สีชมพู
 2. น้ำตาลทรายขาว
 3. กรดแอสคอบิกา
 4. แคลเซียมคลอไรด์

กรรมวิธี

 • ปอกเปลือกลำไย คว้านเมล็ดออก ล้างด้วยน้ำสะอาด ได้เนื้อลำใยสด
 • เตรียมสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ และกรดแอสคอบิก
 • โดยละลายแคลเซียมคลอไรด์ 1 กรัม และกรดแอสคอบิก 0.5 กรัม ในน้ำ 1 ลิตร
 • แช่เนื้อลำไยในสารละลายที่เตรียมไว้ นาน 15 นาที
 • นำขึ้นจุ่มในน้ำเชื่อมที่มีความเข้มข้นร้อยละ 35 (น้ำตาลทราย 350 กรัม ต่อน้ำ 1 ลิตร)
 • เอาขึ้นวางบนตะแกรง ผึ่งให้แห้ง
 • บรรจุถุงพลาสติกอย่างหนา ปิดถุง นำไปแช่แข็งที่อุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียสทันที
 • เมื่อลำไยแข็งดีแล้ว นำไปเก็บในตู้แช่แข็งที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส
 

     ลำไยผงเป็นการแปรรูปลำไยประเภทหนึ่งที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลำไยได้มากกว่าการแปรรูปแบบอื่น ๆ ช่วยแก้ปัญหาปริมาณลำไยล้นตลาด ราคาตกต่ำ สามารถแปรสภาพผลลำไยที่ไม่สวยและมีขนาดเล็กให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ ทำให้มีลำไยบริโภคได้ตลอดทั้งปี ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา สารโพแทสเซียมคลอเลต (KCLO3) เข้ามามีบทบาทต่อชาวสวนลำไยโดยนำสารมาใช้เร่งการออกดอกตลอดทั้งปี และให้ผลดก ทำให้ปริมาณลำไยล้นตลาด ราคาตกต่ำ จากปัญหาดังกล่าวทำให้มีการพยายามพัฒนาการผลิตลำไยผงในลักษณะโรงงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและคงคุณสมบัติของลำไยครบถ้วน
     โอกาสทางการตลาดของลำไยผงนั้นมีทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ เพราะความต้องการบริโภคลำไยของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หากผลผลิตลำไยออกตามฤดูกาล ทำให้บางช่วงปริมาณลำไยไม่เพียงพอกับความต้องการบริโภคในช่วงนั้นๆ อีกทั้งมีราคาแพง จึงเปิดโอกาสให้ลำไยเข้ามาตอบสนองความต้องการได้ ส่วนตลาดต่างประเทศ ยอดการส่งออกลำไยสดปี 2544 มีมูลค่า 1,974.7 ล้านบาท โดยตลาดต่างประเทศที่สำคัญคือ ประเทศ อินโดนีเชีย มาเลเซีย ฮ่องกง ไต้หวัน และจีน ส่วนลำไยแห้งมีมูลค่าการส่งออก 1,309.7 ล้านบาท ในปี 2544 ตลาดส่งออกที่สำคัญคือ ประเทศจีน ฮ่องกง สิงคโปร์ เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา และแคนาดา
     ช่องทางการจำหน่ายก็เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปทั่วไป คือ ตามร้านสะดวกซื้อในร้านค้าเฉพาะ และการจำหน่ายผ่านงานแสดงสินค้า หรือขายตรงไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยการแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ลำไยผงไปใช้แทนลำไยสดหรือลำไยอบแห้งแบบเดิมในการทำเครื่องดื่ม หรืออาหารอื่น ๆ ที่มีความต้องการให้มีรสชาดของลำไย โดยการใช้ลำไยผงจะมีความยุ่งยากในการเก็บสต๊อกสินค้าน้อยกว่าการเก็บลำไยสดหรือลำไยอบแห้งที่ต้องระวังการขึ้นรา
     การลงทุนผลิตลำไยผง ใช้เงินทุนค่อนข้างต่ำ โดยส่วนใหญ่เงินลงทุนจะอยู่ที่ค่าเครื่องจักร หากลงทุนผลิตลำไยผง 1,000 กิโลกรัม/เดือน ต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 270,000 บาท และจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 100 บาท จะได้กำไรประมาณ 50 % ตลอดอายุโครงการภายใน 1 ปี จะสามารถคืนทุนภายใน 5-6 เดือน และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) 15 % ต่อเดือนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและให้การสนับสนุน คือ สถาบันอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 
 
 
     
  ___________________________________________________________________________________________________  
 

ที่มา: 1. สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
             http://www.ttc.most.go.th/journal/food/lamyai.htm
         2. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

             http://library.dip.go.th/multim/edoc/08766.doc