เพิ่มศักยภาพการส่งออกผลฝรั่งสดฉายรังสีสู่สหรัฐอเมริกา