หัวเชื้อผสมจากจุลินทรีย์ธรรมชาติ ส่งเสริมการเจริญเติบโตของผักกินสด ลดต้นทุนการผลิต