สวก. ร่วมเสวนาในหัวข้อ “พัฒนาสินค้าใหม่...หาเงินที่ไหนดี” 
  20 สิงหาคม 2557
  อ่านเพิ่มเติม>
 
  แถลงข่าว งานประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3 
  20 สิงหาคม 2557
  อ่านเพิ่มเติม>
 
  การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 
  19 สิงหาคม 2557
  อ่านเพิ่มเติม>
 
  สวก. ร่วมกับ วช. จัดฝึกอบรมการประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย 
  06 สิงหาคม 2557
  อ่านเพิ่มเติม>
 
ดูทั้งหมด