>>ปลัดกระทรวงเกษตรฯ “นายชวลิต ชูขจร” ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา ในพระราชพิธีพืชมงคลจรด พระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พุทธศักราช 2557 ด้านกระทรวงเกษตรฯ เตรียมการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เพื่    >>ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมข้าวนานาชาติครั้งที่ 4 เกษตรฯ เรียกหน่วยเกี่ยวข้องประชุมเตรียมความพร้อม โชว์ผลงานวิจัยเด่น พร้อมเปิดเวทีกู้ชื่อข้าวไทยการันตียังขึ้นแท่นอันดับหนึ่งของโลก    >>ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมข้าวนานาชาติครั้งที่ 4 เกษตรฯ เรียกหน่วยเกี่ยวข้องประชุมเตรียมความพร้อม โชว์ผลงานวิจัยเด่น พร้อมเปิดเวทีกู้ชื่อข้าวไทยการันตียังขึ้นแท่นอันดับหนึ่งของโลก    >>สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน    >>สำนักงานจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประจำปี 2557 อาทิตย์แรกของเดือนเมษายน 2557   
  นวัตกรรมงานวิจัยไม้ผลก้าวไกลสู่อาเซียน 
  20 มิถุนายน 2557
  อ่านเพิ่มเติม>
 
  พลิกฟื้นอุตสาหกรรมกุ้งไทยด้วยงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
  19 มิถุนายน 2557
  อ่านเพิ่มเติม>
 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีบวงสรวงและเททองรูปหล่อ องค์พระพิรุณทรงนาค 
  17 มิถุนายน 2557
  อ่านเพิ่มเติม>
 
  การจัดทำประชาพิจารณ์ “ยุทธศาสตร์งานวิจัยข้าวแห่งชาติ” 
  29 พฤษภาคม 2557
  อ่านเพิ่มเติม>
 
ดูทั้งหมด