ทุนโครงการพัฒนาทีมบุคลากรวิจัย

รวมประกาศทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการ เกษตร (องค์การมหาชน) มุ่งพัฒนาให้อุสหกรรมการเกษตรไทยก้าวสู่ เวทีระดับโลก