ผสมปุ๋ยใช้เองกับปุ๋ยสั่งตัด
โดย พีรเดช ทองอำไพ
ย้อนมาเล่าเรื่องการสัมมนาปุ๋ยสั่งตัด พัฒนาเกษตรไทย ซึ่งจัดโดยสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อต้นเดือนนี้ ซึ่งตอนแรกก็เข้าใจว่าหลายคนคงจะทราบความเป็นมาและเห็นประโยชน์ของการใช้ปุ๋ยแบบนี้เป็นอย่างดี เพราะว่าได้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ในวงกว้าง รวมทั้งผมเองก็ได้เขียนเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยมาหลายครั้งแล้ว แต่ปรากฎว่าหลังจากที่ได้พูดคุยกับหลายคน กลับกลายเป็นว่ายังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในหลายต่อหลายเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่ว่า การใช้ปุ๋ยแบบนี้ก็เหมือนเรื่องเดิม ๆ ที่เคยทำกันมาแล้ว คือเรื่องของการผลักดันให้มีการผสมปุ๋ยใช้เอง เพราะว่าจะประหยัดต้นทุนกว่า และได้สูตรปุ๋ยตามที่ต้องการ แสดงว่าความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยสั่งตัดยังมีน้อยมาก และมองว่าเป็นการเอาของเก่ามาเล่าใหม่หรือปัดฝุ่นตั้งชื่อใหม่ให้ดูน่าสนใจขึ้น ความจริงแล้วเรื่องปุ๋ยสั่งตัด กับเรื่องการผสมปุ๋ยใช้เอง เป็นคนละเรื่องกันเลยครับ

หลักการของการผสมปุ๋ยใช้เอง ก็คือว่าหาแม่ปุ๋ยที่ต้องการมา แล้วมีการคำนวณและผสมให้ได้สูตรตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการผสมปุ๋ย 15-15-15 ไว้ใช้เอง หรือสูตรอื่น ๆ ก็ตาม โดยมีเป้าหมายหลักคือ จะได้ปุ๋ยในราคาที่ถูกลง และได้สูตรปุ๋ยตามที่ต้องการ แต่ความจริงแล้วในหลายกรณีการผสมปุ๋ยแบบนี้กลับมีต้นทุนสูงกว่าปุ๋ย 15-15-15 สำเร็จรูปที่วางขายตามตลาด ขึ้นอยู่กับว่าวัตถุดิบที่เอามาทำแม่ปุ๋ยนั้นเป็นอะไรและมาจากที่ใด แต่ว่าหากต้องการปุ๋ยที่มีสูตรแตกต่างกันออกไปซึ่งไม่มีขายเป็นสูตรสำเร็จตามท้องตลาด เช่น 12-9-15 อันนี้ต้องผสมขึ้นมาใช้เองแน่นอนครับ แต่คำถามก็คือว่าสูตร 12-9-15 มีที่มาจากไหน ตรงนี้ต่างหากที่ต้องทำความเข้าใจ

การเลือกว่าจะใช้ปุ๋ยสูตรอะไร ก็ต้องรู้ก่อนว่าในดินมีธาตุอะไรอยู่บ้างและมีปริมาณมากน้อยเพียงใด และพืชที่เราปลูกอยู่นั้น มีความต้องการธาตุอาหารแต่ละอย่างมากน้อยแค่ไหน และที่สำคัญคือดินของตนเองมีคุณสมบัติอย่างไร ทั้งหมดนี้จึงนำไปสู่การกำหนดว่าควรใส่ปุ๋ยอะไร ซึ่งความจริงแล้วถ้าจะพูดให้ชัดขึ้นแทนที่จะเป็นสูตรปุ๋ย ก็อาจต้องพูดถึงความต้องการไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม แต่ละตัวเป็นอย่างไร คือพูดแยกกันเป็นตัวเดี่ยว ๆ ไม่ใช่สูตรผสมเสร็จอย่างที่เคยชินกัน แล้วจึงเลือกใส่ปุ๋ยตามนั้น

การที่จะรู้ว่าดินอย่างหนึ่งเมื่อปลูกข้าวแล้วควรให้ปุ๋ยอะไร เป็นหน้าที่ของนักวิชาการที่จะต้องไปศึกษามาก่อนแล้วรวบรวมข้อมูลไว้ ส่วนเกษตรกรทำเพียงแค่ไปวิเคราะห์ดินในพื้นที่ของตัวเอง ว่ามีธาตุอะไรมากน้อยแค่ไหน แล้วก็เอามาเทียบกับตารางแนะนำ ก็จะรู้ว่าควรใส่ปุ๋ยอะไรในปริมาณมากน้อยแค่ไหน แต่หากเปลี่ยนเป็นข้าวโพดหรือเปลี่ยนเป็นดินที่อื่น คำแนะนำดังกล่าวก็ย่อมแตกต่างกันออกไป และขั้นสุดท้ายคือผสมปุ๋ยไว้ใช้เองตามสูตรที่ต้องการหรือตามสูตรที่ได้จากคำแนะนำ ดังนั้น การผสมปุ๋ยใช้เองจึงเป็นเพียงปลายทางเท่านั้น ซึ่งจะไม่มีประโยชน์อะไรถ้าไม่มีการวิเคราะห์ดินและมีการศึกษามาก่อนอย่างละเอียดโดยนักวิชาการ การพิจารณาความต้องการใช้ปุ๋ยในดินแต่ละแห่งสำหรับพืชแต่ละอย่างก็เหมือนการวัดขนาดตัวเพื่อตัดเสื้อผ้าให้พอดีแก่ผู้ใส่ จึงเรียกว่าเป็นการให้ปุ๋ยแบบ “สั่งตัด” ซึ่งจะได้ขนาดตรงตามความต้องการ ส่วนการผสมปุ๋ยใช้เอง ก็เหมือนกับการตัดเสื้อผ้าให้ได้ขนาดที่วัดมาก่อน แต่หากเป็นการตัดโดยไม่มีการวัด ก็เหมือนการตัดเสื้อโหล เพื่อให้ใครเอาไปใช้ก็ได้ จึงมักไม่พอดีหรือไม่ได้ขนาด ซึ่งก็คงสู้วิธีการสั่งตัดไม่ได้ครับ 
วันที่เพิ่ม : 11 June 2008
ผู้ชม : 2444
บทความหน้าเดียวอื่นๆ
 
โดย พีรเดช ทองอำไพ
07 October 2004
ผู้ชม 548 ครั้ง
   
โดย พีรเดช ทองอำไพ
09 October 2003
ผู้ชม 1387 ครั้ง
 
โดย พีรเดช ทองอำไพ
13 March 2008
ผู้ชม 488 ครั้ง
 
 
โดย พีรเดช ทองอำไพ
07 November 2002
ผู้ชม 649 ครั้ง
   
โดย พีรเดช ทองอำไพ
14 November 2002
ผู้ชม 683 ครั้ง
 
โดย พีรเดช ทองอำไพ
21 November 2002
ผู้ชม 361 ครั้ง
 
 
โดย พีรเดช ทองอำไพ
11 March 2011
ผู้ชม 451 ครั้ง
   
โดย พีรเดช ทองอำไพ
16 October 2009
ผู้ชม 349 ครั้ง
 
โดย พีรเดช ทองอำไพ
23 October 2009
ผู้ชม 360 ครั้ง
 
 
โดย พีรเดช ทองอำไพ
25 January 2007
ผู้ชม 431 ครั้ง
   
โดย พีรเดช ทองอำไพ
25 January 2007
ผู้ชม 399 ครั้ง
 
โดย พีรเดช ทองอำไพ
25 January 2007
ผู้ชม 445 ครั้ง
 
 
โดย พีรเดช ทองอำไพ
20 March 2003
ผู้ชม 2460 ครั้ง
   
โดย พีรเดช ทองอำไพ
01 October 2004
ผู้ชม 297 ครั้ง
 
โดย พีรเดช ทองอำไพ
17 February 2011
ผู้ชม 341 ครั้ง
 
 
โดย พีรเดช ทองอำไพ
24 February 2011
ผู้ชม 484 ครั้ง
   
โดย พีรเดช ทองอำไพ
03 March 2011
ผู้ชม 309 ครั้ง
 
โดย พีรเดช ทองอำไพ
02 October 2003
ผู้ชม 1001 ครั้ง
 
 
โดย พีรเดช ทองอำไพ
20 June 2008
ผู้ชม 607 ครั้ง
   
โดย พีรเดช ทองอำไพ
04 April 2008
ผู้ชม 275 ครั้ง
 
โดย พีรเดช ทองอำไพ
26 August 2004
ผู้ชม 411 ครั้ง
 
 
โดย พีรเดช ทองอำไพ
28 October 2002
ผู้ชม 422 ครั้ง
   
โดย ดร.พีรเดช ทองอำไพ
25 December 2013
ผู้ชม 353 ครั้ง
 
โดย ดร.พีรเดช ทองอำไพ
25 December 2013
ผู้ชม 235 ครั้ง
 
 
โดย ดร.พีรเดช ทองอำไพ
14 March 2014
ผู้ชม 352 ครั้ง