สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรแบบง่าย | การนำวิธีการตัดแต่งกิ่งทรงเปิดกลางพุ่มไปปฏิบัติของเกษตรกร คุณวัชรินทร์

การนำวิธีการตัดแต่งกิ่งทรงเปิดกลางพุ่มไปปฏิบัติของเกษตรกร คุณวัชรินทร์