สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรแบบง่าย | แมลงค่อมทอง ด้วงกัดกินใบ ด้วงกุหลาบ

แมลงค่อมทอง ด้วงกัดกินใบ ด้วงกุหลาบ