การพัฒนาสารสกัดขมิ้นชันและดีปลีเป็นสารเสริมในเนื้อไก่