การใช้เทคโนโลยีฟองก๊าซเพื่อชะลอการเหี่ยวของกล้วยไม้