สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
Image

การสัมมนาเปิดตัวเทคโนโลยีและนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยกลุ่มเรื่องอาหาร

“Taste of Innovation : นวัตกรรมอาหาร เพื่อการพัฒนา สู่อนาคต”

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 08.00 - 15.30 น. ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ หลักสี่ กรุงเทพฯ