knowledge.php
- A +

ข่าวเกี่ยวกับ สวก.

สวก. ร่วมจัดนิทรรศการงาน ASEANbeauty Show 2018

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ด้านความงามและสุขภาพ ในงานเจรจาธุรกิจด้านความงามและสุขภาพ ASEANbeauty&ASEANhealth and wellness 2018 ซึ่งจัดโดย บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (F.T.I.) และ สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย (TCMA) ตั้งแต่วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2561 ณ ฮอลล์ 103 และ 104 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ ภายในงาน มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การสัมมนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับเครื่องสำอาง และการแสดงสินค้าด้านสุขภาพและความงามของผู้ประกอบการกว่า 350 บริษัท จาก 20 ประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องสำอางละผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพของไทยได้นำเทคโนโลยีมาพัฒนาต่อยอดสินค้าให้เกิดความแตกต่างและสร้างความโดดเด่น ตลอดจนสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามให้กับประเทศไทยอีกด้วย จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมในงานดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ที่ http://www.aseanbeautyshow.com/

รายละเอียด Click